EsCat | En
MarkRepensar la normaProjecte final de carrera
Arxiu + fotollibre + web + pòsters


Com es defineix l'amplada entre un esglaó i un altre? Per què aquestes mesures son sempre les mateixes? Mentre Dreyfuss ha implementat unes mesures que serviran fins a dia d'avui per unificar uns estàndards en el disseny de producte, sorgeixen dubtes en quan a la proporció humana real i no a una proporció ideal, basada en els gèneres binaris i unes mesures que fan tan sols referència a l'home occidental (Pater, 2016). Per una altra banda, Walter Porstmann amb el sistema DIN i les mides de paper proporcionals entre ells mateixos, anticipen la formula de Neufert a construir edificis i mobiliari en base a unes mides proporcionals i ja estandarditzades, a fi de facilitar i economitzar la producció en massa (Neufert, 2013). D'aquesta manera hem estat sotmesos a un procés de normalització constant en el nostre dia a dia i en la nostra educació, per una banda sentint-nos relegats a acceptar el nostre entorn a pesar d'ajustar-nos o no a les normes i per una altra banda, a renegar d'allò normal.

Aquest projecte te com a objectiu observar la normalitat en la seva forma ontològica, social i funcional a fi de repensar allò normal, posar-ho en valor a través d'un contenidor visual amb pràctiques d'arxiu i en format d'atles, que fa una exploració gràfica a partir d'unes premisses establertes per a catalogar totes les imatges presents a l'arxiu. Es pretén donar valor a allò que no està sobredissenyat a través de l'apropiació dels codis que es mostren a l'arxiu.

La conclusió a la que ens duu el projecte, és una sèrie de preguntes que no tenen intenció de donar resposta, si no de refer la pràctica en el disseny. Potser allò normal no existeix, però existeix el que és freqüent o compleix unes normes, o allò que no destaca, o el que sí que destaca i allò que comença essent experimental en la investigació, acaba sent polític.